Leven is bewegen is groeien.
Een mens is tijdens zijn levensloop zowel privé als in zijn werk voortdurend in beweging. Maar soms stagneert deze beweging, deze groei.

Dat zijn momenten die je kunt aangrijpen als een kans, een mogelijkheid om een stap vooruit te zetten. Het kan heilzaam daarbij zijn een coach in de arm te nemen. De coach kan dan een klankbord zijn en constructief met je meedenken over de vraag hoe je weer in beweging kunt komen, op zo’n manier dat er een verandering op gang komt die ook verbetering brengt, zowel voor jezelf als voor de organisatie waarvoor je werkt.

Als coach bied ik je een luisterend oor vanuit liefdevolle betrokkenheid en stel ik je vragen vanuit verwondering. Dit helpt je om je eigen antwoorden te vinden en je eigen oplossingen te bedenken. Als coach ben ik er voor je, als vertrouwenspersoon en als creatieve meedenker. Dit brengt helderheid in de processen die je verwarren en zorgt dat je inzicht en overzicht krijgt.

Het proces van coaching zet je aan tot nadenken, overdenken en verwerken. Zodoende kun je weer tot nieuwe gedachten en ideeën komen ten aanzien van jezelf en je omgeving, zowel privé als in je werk.

Voor mij staan in dit proces zingeving en bezieling centraal. Juist vanuit deze laag kan jouw essentie aan het licht komen.

Wat coaching op haptonomische basis toevoegt is, dat het bewustwordingsproces niet alleen geestelijk, mentaal is. Dit proces werkt ook lichamelijk door. Je komt beter in je vel te zitten. Je voelt je vitaler.
Kortom, het bevordert je gezondheid!

Een coachingtraject start met een intakegesprek van anderhalf uur. Vervolgens maak ik in overleg een offerte.