Per 1 oktober 2023 ben ik gestopt met het begeleiden van cliënten in mijn
PRAKTIJK VOOR HAPTOTHERAPIE.
Graag wil ik een ieder hartelijk bedanken, zowel de cliënten
als de verwijzers, voor het vertrouwen dat u mij heeft gegeven.